ЗА НАС ПРОДУКТИ СЕРТИФИКАТИ КОНТАКТИ

"Бизнес с грижа за хората и природата"

Продуктите с марка "Петра" са био продукти, със специфичен, лесноразпознаваем дизайн. Те се произвеждат в екологично чист район и качеството им е гарантирано посредством прилагането на най-добри производствени практики и постоянен контрол от страна на сертифициращите органи. Процесът на производство отговаря на принципите на етичен кодекс за опазване на околната страна и създаване на възможности за подпомагане на местната общност.

 
КАКВО Е БИО?

Съществуват множество определения за биологичното земеделие. Най-широко прието и разпространено е предложеното от Международната федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM, което гласи, че „биологичното земеделие е цялостен системен подход, основан на система от процеси, които водят до устойчивост на екосистемите, запазват храните, хуманно отношение към животните и социална справедливост”.

В кодекса от ръководни принципи в храненето Codex Alimentarius се посочва, че „биологичното земеделие е холистична система за управление на производството, която поддържа здравето на екосистемите, включително и почвената биологична активност”. Биологичните производствени системи се базират на специфични стандарти за производство, целящи поддържането на социалната и екологичната устойчивост на агро-екосистемите.

Продуктите, обозначени като биологични, означават, че са произведени в съответствие с биологичните стандарти за производство, транспортиране, преработка и маркетинг и са сертифицирани от сертифициращи органи. Биологичните храни могат да бъдат дефинирани като продукти от земеделска система, която избягва използването на синтетични торове, пестициди, растежни регулатори и фуражни добавки.   >> Продължи

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ   КАРТА НА САЙТА